Rechtskroniek voor Vrede- en Politierechters 17

Campus Aula, Gent

Met de organisatie van de “Rechtskroniek voor Vrede- en Politierechters” beogen het Centrum voor Verbintenissenrecht van de Faculteit Recht & Criminologie UGent, in samenwerking met de Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie van de Université de Liège, het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters en het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, ten behoeve van de vrede- en politierechters, hun plaatsvervangers en het personeel van hun griffies, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch gerichte toelichting te geven bij nieuwe wetten en ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer.

 • 8.30 u. Onthaal met koffie of thee

 • 9.00 u. Verwelkoming door prof. dr. Maarten Dambre
  Hoofddocent UGent - Advocaat
  Wetenschappelijk coördinator

 • 9.00 u.
  • Programma voor de vrederechters
   • Familiaal vermogensrecht: de wisselwerking tussen het notariaat en het vredegerecht
    Dra. Els Vyncke, praktijkassistent UGent en dra. Céline Blomme, assistent UGent
   • Onrechtmatige bedingen in b2c-contracten: a never ending story?
    Prof. dr. Reinhard Steennot, hoogleraar UGent en drs. Victor Godart, assistent UGent

  • Programma voor de politierechters
   • De begroting van blijvende persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid: overzicht van de recente cassatie- en feitenrechtspraak
    Mr. Lize Schoonbaert, praktijkassistent UGent en Charlier advocaat en mr. Pieterjan Persyn, Crivits & Persyn advocaat
   • Wisselwerking tussen het gerechtelijk recht en het strafprocesrecht
    Prof. dr. Philip Traest, buitengewoon hoogleraar UGent en dr. Jan Roelandt, doctor-assistent UGent

 • 11.00 u. Koffiepauze

 • 11.30 u. Gemeenschappelijk programma
  • Gerechtskosten en toegang tot de rechter: capita selecta
   Prof. dr. Wannes Vandenbussche, docent tenure track UGent en Jarich Werbrouck, postdoctoraal medewerker UGent

 • 12.30 u Slotwoord door dhr. Lode Vrancken
  Emeritus-vrederechter te Genk, Erevoorzitter Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters

 • Lunch Brasserie Pakhuis (optioneel)