Navorming Christendom

Navorming Christendom

Lezingenreeks 2019: Christendom en kunst

Dinsdagavond van 20 u. tot 21.30 u.
Auditorium 3 Suzanne Lilar, Blandijnberg 2, Gent

×Inschrijven is niet meer mogelijk, de deadline is verstreken op 11-12-19, 23:59.
Nederlands Nederlands

De volledige reeks omvat negen lezingen en loopt van 1 oktober tot 10 december, telkens op dinsdagavond.

De lezingen zijn bestemd voor een breed publiek.

Ze zijn gratis voor studenten en personeel van de AUGent.

Wie als externe een of meerdere individuele lezingen wil volgen, betaalt 5 euro per lezing of 40 euro voor de hele reeks. Betalingen kunnen online of elke avond aan de ingang.

Men kan de lezingen bijwonen zonder inschrijving, maar om organisatorische redenen vragen wij om u toch aan te melden. Wij weten graag hoeveel mensen we kunnen verwachten zodat we een voldoende ruim auditorium kunnen voorzien.